Subsidies voor onderzoek COVID-19

Vanaf 1 mei is het mogelijk om op de website van ZonMw subsidie aan te vragen voor onderzoeken naar de preventie, diagnostiek, en de behandeling van COVID-19. In totaal is er een budget van € 27 miljoen beschikbaar gesteld door de ministeries van VWS, OCW en de Nederlandse organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). De deadline voor het indienen van een projectidee is 14 mei.

De onderzoeken moeten bijdragen aan het bestrijden van de gevolgen van COVID-19 op korte en langere termijn en nieuwe kennis genereren over deze infectieziekte. Daarnaast kan er vanaf 6 mei subsidie aangevraagd worden voor onderzoeken naar de maatschappelijke gevolgen van de coronacrisis en de maatregelen daartegen.

Dit nieuwe ‘second wave’ onderzoeksprogramma van ZonMw richt zich meer op kennis en praktische oplossingen die de negatieve gevolgen van de pandemie kunnen beperken. Voorafgaand aan dit programma startte ZonMw in maart 2020 met de eerste financieringsregeling - de COVID-19 ‘first wave’ - om zo snel mogelijk interventiestudies met mogelijk direct effect op de volksgezondheid te financieren.

Bekijk het volledige onderzoeksprogramma COVID-19 ‘second wave’