Studies medicamenteuze behandeling in kaart gebracht

Het Kennisinstituut van de Federatie Medisch Specialisten ondersteunt de Stichting Werkgroep Antibiotica Beleid (SWAB) bij het in kaart brengen van mogelijke medicamenteuze behandelingen van COVID-19. Dagelijks publiceert de Federatie een overzicht op haar website.

Omdat COVID-19 een nieuwe ziekte is, zijn er nog geen studies verricht waaruit duidelijk geconcludeerd kan worden dat een bepaald geneesmiddel effectief en veilig is. Het SWAB heeft in samenwerking met diverse partijen de voorlopige medicamenteuze behandelopties bij patiënten met COVID-19 in kaart gebracht . Het Kennisinstituut van de Federatie ondersteunt de SWAB door elke dag te kijken of er nieuwe artikelen zijn gepubliceerd over medicamenteuze behandelingen.

Werkwijze

Als er nieuwe artikelen zijn gepubliceerd, worden deze samengevat in een zogenaamde evidence-tabel. Omdat niet alle studies even betrouwbaar zijn, brengt het Kennisinstituut ook in kaart wat de kwaliteit van de studies is. Dit wordt gerapporteerd in een zogenaamde risk of bias tabel. Op deze manier zijn alle klinische studies over medicamenteuze behandelopties in één overzicht te vinden en kan op basis hiervan het behandelbeleid worden aangepast.

Download de documenten:
Studieresultaten Medicamenteuze behandeling COVID-19
Studiekwaliteit Medicamenteuze behandeling COVID-19