Standpunt kijkonderzoek in de buikholte

Hoe kan een risico op overdracht van COVID-19 bij een kijkonderzoek in de buikholte – een zogenaamde laparoscopie - verkleind worden? Het antwoord wordt gegeven in het standpunt ‘Laparoscopie en COVID-19’. Het standpunt is gepubliceerd op de website van de Federatie Medisch Specialisten.

Een laparoscopie kan worden uitgevoerd door een chirurg, uroloog en gynaecoloog. Het standpunt geeft hen adviezen over onder andere de operatietechniek, de desinfectie van instrumenten en beschermende kleding. Zo wordt er onder andere geadviseerd om aparte operatiekamers te gebruiken voor patiënten met en voor patiënten zonder (verdenking op) COVID-19.

Er is nog weinig bekend over de overdracht van COVID-19 bij het uitvoeren van een laparoscopie. Dit standpunt is daarom samengesteld op basis van de ervaring en de wel beschikbare literatuur. De adviezen in het standpunt zijn een aanvulling op de adviezen in de leidraad ‘Voorbereiding operatie bij patiënten zonder COVID-19 klachten’.

De Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie, Nederlandse Vereniging voor Heelkunde, de Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie, de Nederlandse Vereniging voor Urologie, de Nederlandse Vereniging voor Klinische Fysica en de Patiëntenfederatie werkten samen aan het standpunt ‘Laparoscopie en COVID-19’ onder leiding van de Federatie Medisch Specialisten. Ons Kennisinstituut ondersteunde het traject.