Spreiding van COVID-19 zorg nodig om niet-COVID patiënten overal gelijke toegang tot zorg te bieden

Regio’s zouden de IC-zorg voor COVID-patiënten evenredig moeten verdelen, zodat alle patiënten gelijke toegang hebben tot non-COVID zorg, ongeacht de woonplaats. Dat stellen de Federatie Medisch Specialisten, het Landelijk Netwerk Acute Zorg en het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding in een gezamenlijk bericht.

Alleen bij een evenredige spreiding van COVID-patiënten op de Nederlandse IC’s, hebben patiënten met andere aandoeningen overal dezelfde toegang tot de benodigde zorg, aldus de bestuurders. In de afgelopen weken werden bepaalde behandelingen, zoals operaties voor kanker, noodgedwongen deels uitgesteld. Dit moet in iedere regio weer gelijkmatig worden hervat om patiënten in het gehele land zo optimaal mogelijk te behandelen. Peter Paul van Benthem, KNO-arts en voorzitter Federatie Medisch Specialisten: ‘Wat ons betreft is deze spreiding niet alleen nodig voor de IC-zorg. Ook een adequate spreiding van klinische non-IC bedden is cruciaal om overal in het land niet-COVID patiënten gelijke toegang tot zorg te bieden.’

De variatie in IC-bezetting komt deels doordat sommige regio’s, zoals Noord-Nederland, naar verhouding weinig COVID-gevallen hebben. In andere regio’s, zoals Noord-Brabant, lijkt het aantal COVID-patiënten nu af te nemen. De Nederlandse Zorgautoriteit voert momenteel in opdracht van het ministerie van VWS regie op de hervatting voor non-COVID zorg. Daarbij dient als uitgangspunt dat de meest urgente zorg het eerst wordt hervat. Het LCPS biedt daarbij een helpende hand, door de spreiding van COVID-zorg over Nederlandse IC’s te ondersteunen.

Lees het hele bericht op de website van het LCPS