Slapend dienstverband? Beëindig arbeidsovereenkomst in 2019

Onze juristen krijgen deze dagen veel vragen over zogenaamde ‘slapende dienstverbanden’. De aanleiding is een uitspraak van de Hoge Raad die bepaalt dat werkgevers langdurig zieke werknemers niet meer in dienst mogen houden om daarmee het uitbetalen van de wettelijke transitievergoeding te ontlopen. Die vergoeding kan, afhankelijk van de duur van het dienstverband, oplopen tot enkele tienduizenden euro’s.

Medisch specialisten met een slapend dienstverband wordt dringend geadviseerd hun arbeidsovereenkomst te beëindigen onder toekenning van een transitievergoeding. Het gaat om werknemers die langer dan twee jaar ziek of arbeidsongeschikt zijn en daardoor niet meer kunnen werken. Zij krijgen geen loon meer, maar zijn officieel nog wel in dienst. Volgens de Hoge Raad moet een werkgever in het kader van goed werkgeverschap instemmen met een voorstel tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst van de werknemer met wederzijds goedvinden. Daarbij krijgt de werknemer een vergoeding.

Als de werkgever niet ingaat op dit verzoek, kunt u ons Kennis- en dienstverleningscentrum om advies vragen. Lees meer informatie op de website van de LAD.