Slachtofferhulp Nederland staat familie IC-patiënten bij

Intensivisten en verpleegkundigen kunnen vanwege de drukte op de IC-afdeling naasten en nabestaanden niet goed meer bijstaan. IC Connect, een patiëntenorganisatie voor (voormalig) IC-patiënten en hun naasten, heeft daarom Slachtofferhulp Nederland ingeschakeld.

Een opname op de Intensive Care is voor de patiënt zelf maar ook voor zijn naasten een ingrijpende gebeurtenis. De behandeling van COVID-19 en bijbehorende maatregelen zorgen vaak voor spanning, angst en onzekerheid bij naasten. Slachtofferhulp Nederland vangt hen op nu het zorgpersoneel dat niet langer kan. Daarnaast bieden zij begeleiding aan naasten van patiënten die met een ander ziektebeeld dan COVID-19 op de Intensive Care zijn opgenomen.

Meer informatie op de website van Slachtofferhulp Nederland.