Saamhorigheid in multidisciplinair COVID-19 webinar

Ruim 1.500 medisch specialisten namen donderdagavond deel aan het webinar over COVID-19 van de Federatie Medisch Specialisten. Minister Tamara van Ark opende het webinar dat werd voorgezeten door Federatievoorzitter Peter Paul van Benthem. Zij stak de artsen een hart onder de riem en sprak haar steun uit aan alle zorgprofessionals die deze tweede golf aan COVID-19 patiënten in de ziekenhuizen zien binnenkomen.

Peter Paul van Benthem: ‘Ik ben blij dat we op deze korte termijn met al deze experts dit multidisciplinaire webinar konden organiseren. Het is van groot belang dat we overal in ons land de laatste behandelinzichten hebben waardoor we overal dezelfde kwaliteit van zorg aan de COVID-patiënten kunnen leveren. De aanleiding voor dit nieuwe webinar stemt mij treurig want deze tweede golf komt veel te snel, maar de grote saamhorigheid die in dit drukbezochte webinar naar voren komt doet ons allemaal goed.’
Tijdens de bijeenkomst werd stilgestaan bij de laatste cijfers van besmettingen en de problematiek van de patiëntenspreiding. Met name het nijpende tekort aan zorgpersoneel werd genoemd als uitdaging voor alle instellingen en ziekenhuizen. Panelleden Jan Kluytmans, arts-microbioloog Amphia Ziekenhuis, en Robert Sie, bestuurslid van de Federatie, gaven inzicht in de huidige cijfers en de organisatorische uitdagingen waarover ook het LCPS zich buigt.

In het tweede deel van het webinar was veel aandacht voor de laatste inzichten over de behandeling van COVID-19 patiënten, zowel op de verpleegafdeling als op de IC. Onder andere intensivist Diederik Gommers, internist Robin Peeters, internist-infectioloog Mark de Boer, internist Menno Huisman en longarts Menno van der Eerden gaven presentaties over behandeling, medicatie en patiëntencijfers. Ondertussen werden door de deelnemers meer dan 100 vragen gesteld die, voor zover de tijd het toeliet, door de panelleden werden beantwoord. Ronnie van Diemen, directeur-generaal Curatieve Zorg bij VWS, was namens het ministerie gedurende het gehele webinar aanwezig om beleidsvragen te beantwoorden.

De Federatie zal net als tijdens de eerste COVID-19 golf ook komende weken vaker webinars organiseren. Over de planning daarvan volgen later mededelingen. Wij blijven de achterban informeren over de laatste ontwikkelingen via de website en nieuwsbrieven.

Bekijk het webinar terug (inlog vereist met BIG-nummer)