Richtlijn ‘Onderzoek naar alcoholmisbruik in het kader van rijgeschiktheidskeuringen’ gepubliceerd

De richtlijn Onderzoek naar alcoholmisbruik in het kader van rijgeschiktheidskeuringen is een herziening van de oude richtlijn ‘diagnostiek van stoornissen in het gebruik van alcohol in het kader van CBR-keuringen’. Doel van de richtlijn is bijdragen aan zorgvuldig onderzoek naar rijgeschiktheid in het kader van de verkeersveiligheid in Nederland. De aanbevelingen in de richtlijn zijn per 1 juli 2020 van kracht.

Onderzoek naar rijgeschiktheid

Wanneer een automobilist die te veel alcohol heeft gebruikt wordt aangehouden door de politie, wordt vanaf een bepaald promillage een keuring op rijgeschiktheid uitgevoerd in opdracht van het CBR. Daarnaast kan het CBR een onderzoek aanvragen als een bestuurder een gezondheidsverklaring nodig heeft om het rijbewijs opnieuw te kunnen aanvragen. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door psychiaters. De herziene richtlijn bevat de eisen die gesteld worden aan het onderzoek en de rapportage hierover en biedt psychiaters informatie en een methode om tot een zorgvuldig klinisch oordeel te komen.

Aanpassingen in de richtlijn

In de herziene richtlijn is de terminologie aangepast aan de Regeling eisen geschiktheid 2000, Wegenverkeerswet en de DSM-5. Daarnaast zijn nieuwe wetenschappelijke evidence en inzichten vanuit de klinische chemie in de richtlijn verwerkt. Ook is rekening gehouden met veranderende wetgeving, juridische procedures en jurisprudentie. Om keurende psychiaters voldoende tijd te geven om zich voor te bereiden op de herziene richtlijn, gaan de aanbevelingen (in verband met van de huidige ontwikkelingen rondom COVID-19) in per 1 juli 2020.

Bekijk de richtlijn