Richtlijn CVI beschikbaar in de Richtlijnendatabase

De nieuwe richtlijn Cerebral Visual Impairment (CVI) - diagnostiek en verwijzing bij een ontwikkelingsleeftijd van 0 tot 18 jaar - is gepubliceerd in de Richtlijnendatabase. Deze richtlijn is ontwikkeld door het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap (NOG) en geeft de oogarts en andere verwijzers handvatten en verwijscriteria waarmee zij de diagnostiek bij kinderen met verdenking op CVI in multidisciplinair verband kunnen vormgeven.

Bij deze kinderen, die meestal meervoudig beperkt zijn, is objectieve diagnostiek naar CVI nodig omdat er weinig signaleringsmogelijkheden zijn voor ouders en verzorgers. Een adequate en tijdige verwijzing bij kinderen met verdenking op CVI is van belang voor het kind en de ouders en zal de revalidatie verbeteren. Daarnaast heeft de richtlijn ook als doel om zorgprofessionals die in de zorgketen van CVI betrokken zijn te informeren.

Belangrijke wijzigingen voor de praktijk

In de huidige richtlijn is er naast de signaleringstaak in de eerste lijn, en bij de revalidatiearts, kinderarts en kinderneuroloog, ook een “detectie taak” neergelegd bij de perifere oogarts. Na een gestructureerde anamnese (specifiek voor CVI) en na verwerking van de neurologische voorgeschiedenis (indien aanwezig) kan de perifere oogarts samen met de orthoptist een aantal oogheelkundige onderzoeken uitvoeren waarna de diagnose CVI kan worden gesteld. De primaire verantwoordelijkheid voor de diagnose is daarmee mede bij de oogarts belegd (zowel in de eerste lijn als in academische centra en instellingen). Daarnaast is aanbevolen wanneer (bij CVI met onduidelijke etiologie) de oogarts alsnog samenwerking moet zoeken met de neuroloog.

Bekijk de richtlijn

De richtlijn is te raadplegen in de Richtlijnendatabase. Bij deze richtlijn is als hulpmiddel ook een stroomschema gemaakt. U vindt deze aanverwante producten aan de rechterzijde van de richtlijnpagina.

Samenwerking

Naast de NOG waren de volgende partijen betrokken bij deze richtlijn:
 • Nederlands Instituut van Psychologen (NIP)
 • Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie
 • Nederlandse Vereniging van Artsen voor Verstandelijk Gehandicapten
 • Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen
 • Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde
 • Nederlandse Vereniging voor Neurologie
 • Nederlandse Vereniging voor Radiologie
 • Vereniging Klinische Genetica Nederland
 • Artsen Jeugdgezondheidszorg Nederland
 • Nederlandse Vereniging voor Gezondheidszorgpsychologie
 • Nederlandse Vereniging voor Kinderfysiotherapie
 • Nederlandse Vereniging van Orthoptisten
 • Stichting Kind & Ziekenhuis
 • Oogvereniging