Richtlijn COVID-19 aangevuld met onderdeel Medicamenteuze behandeling

De leidraad ‘Medicamenteuze behandeling COVID-19’ van de Stichting Werkgroep Antibioticabeleid (SWAB) is omgezet naar richtlijnmodules. Deze week zijn deze gepubliceerd als onderdeel van de overkoepelende richtlijn COVID-19 in de Richtlijnendatabase. De modules geven een duidelijk overzicht van de aanbevelingen over de toepassing van medicijnen in de behandeling van coronapatiënten.

De richtlijn over medicamenteuze behandeling bestaat uit 9 modules en 1 flexibel onderdeel. In de 9 modules komende volgende onderwerpen aan bod:

  • Hydroxychloroquine
  • Remdesivir
  • Corticosteroïden
  • Interleukine-6 remmers
  • Interleukine-1 remmers
  • JAK remmers
  • Ivermectine
  • Vitamine D
  • Vitamine C
  • Addendum medicamenteuze behandeling voor patiënten met COVID-19 (een flexibel deel met aanbevelingen over onder meer nieuwe orale virusremmers, monoclonale antistoffen, convalescentplasma) 

Het flexibele deel beschrijft studies naar en behandeladviezen over medicamenten waarvan het onderliggend bewijs voor effectiviteit op dit moment nog niet goed is uitgekristalliseerd en/of op korte termijn vermoedelijk zal wijzigen. Op deze manier kan de werkgroep tijdig ingaan op ontwikkelingen in de praktijk. Voorbeelden hiervan zijn bijvoorbeeld de nieuwe orale virusremmers en een aantal nieuw geregistreerde monoklonale antistoffen gericht op het receptorbindend domein van het SARS-CoV-2. Het flexibele gedeelte wordt regelmatig herzien door de werkgroep in samenwerking met het COVID-19 expertiseteam Behandeling van de Federatie Medisch Specialisten. 

De richtlijnmodule is ontwikkeld op initiatief van Stichting Werkgroep Antibioticabeleid en de Federatie Medisch Specialisten, in samenwerking met het COVID-19 expertiseteam Behandeling en met ondersteuning van het Kennisinstituut van de Federatie Medisch Specialisten.

Bekijk de richtlijn