RGS stelt visitaties uit

Alle opleidings- en instellingsvisitaties gepland vóór 1 september 2020 worden uitgesteld. Eind juli zal bekeken worden of verlenging nodig is. Dat meldt de Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS) in een brief aan opleiders van medisch specialisten.

De afspraken voor de visitaties die na 1 september zijn vastgesteld, blijven vooralsnog van kracht.
De RGS adviseert om te wachten met het vaststellen van nieuwe visitatiedata en het opnieuw plannen van uitgestelde visitaties tot er meer duidelijkheid is over het verloop en de gevolgen van de COVID-19 epidemie.