RGS: medisch specialisten behouden registratie

Alle medisch specialisten behouden hun registratie in het RGS-register tot 1 januari 2021. Daarnaast worden de eisen versoepeld voor artsen die zich tussen 1 maart 2020 en 1 januari 2021 moeten herregistreren. De Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten hoopt artsen op deze manier zo min mogelijk te belasten tijdens de COVID-19 epidemie.

Voor de medisch specialisten waarvan de inschrijving eindigt tussen 1 maart 2020 en 1 januari 2021 past de RGS een coulanceregeling toe van 10% op de eisen voor herregistratie. De coulance geldt voor de in de voorafgaande vijf jaren te werken uren en de te behalen scholings- en ICT-punten (deskundigheidsbevordering). De regeling geldt ook voor de evaluatie van het individueel functioneren en externe kwaliteitsevaluatie. Voor evaluaties gepland tussen 1 maart 2020 en 1 januari 2021 wordt een ontheffing verleend.

Lees meer op de website van het KNMG