Revalidatie-instellingen pakken rol bij continuïteit acute zorg

Diverse revalidatie-instellingen nemen momenteel eerder patiënten op om bedden in het ziekenhuis vrij te maken. Andere instellingen creëren juist ruimte om zelf coronapatiënten te kunnen opnemen. Dit meldt de vereniging voor revalidatieartsen op haar website.

Afstemming in de regio

Revalidatiecentra stemmen in de regio af op welke manier zij kunnen bijdragen aan de continuïteit van de acute zorg en de behandeling van coronapatiënten. Dit doen zij met onder andere ziekenhuizen en verpleeg- en verzorgingshuizen. De manier waarop revalidatiecentra bijdragen verschilt dus per regio.

Patiënten onder behandeling van een revalidatiearts

Veel patiënten onder behandeling bij een revalidatiearts ontvangen geen acute zorg. De revalidatieartsen volgen de richtlijnen van het RIVM en de GGD. Zij proberen de behandeling op een verantwoordelijke manier door te laten gaan, zonder dat patiënten het huis uit hoeven. Hiervoor maken zij gebruik van tele-consulten, apps en e-Health.

Lees het bericht van de revalidatieartsen