Registratiepunt voor onderzoek naar het verloop van COVID-19

Wat zijn de gevolgen van COVID-19 voor mijn patiëntengroep? Welk effect heeft het op de behandelingen van mijn patiënten? Steeds meer wetenschappelijke verenigingen ondersteunen een landelijk registratiepunt voor onderzoek naar het verloop van COVID-19, specifiek voor het eigen specialisme.

Zo roept de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde (NVvH) op om je aan te melden bij de lokale onderzoekers van het UMCG. Deze onderzoekers brengen in kaart wat het effect is op de kwaliteit van de chirurgische ingreep bij een COVID-19 patiënt. De Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK) werkt samen met de COPP-studie (COVID-19 in Pediatric Patients). Het doel van deze registratie is om het beloop van COVID-19 bij kinderen te beschrijven en indien nodig het beleid hierop snel te kunnen aanpassen. De Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG) geeft regelmatig een update uit de registratie van NethOSS. NethOSS registreert zwangere vrouwen die positief zijn getest op COVID-19 in Nederland. Zij monitoren of er medicatie is gebruikt, of de zwangere bevallen is en hoe deze bevalling is verlopen. De Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (NVVC) liet al eerder weten de CAPACITY REGISTRY te ondersteunen en riep cardiologen op om een bijdrage te leveren.