Registratie COVID-19 in epd mogelijk

Medisch specialisten in ziekenhuizen kunnen eenvoudig een bevestigde COVID-19 besmetting gaan registreren in het epd. De Federatie, het CMIO Netwerk en Dutch Hospital Data (DHD) hebben besturen van stafconventen, medische staven, MSB’s, VMSD’s en Chief Medical Officers hiervoor een handreiking gestuurd.

Ziekenhuizen hebben van DHD een nieuwe versie van de zogenaamde “diagnosethesaurus” ontvangen waarmee het epd geüpdatet kan worden. Na de update is er voor alle specialismen een algemene COVID-19 diagnose beschikbaar om te registreren. Ook zijn dan specifieke diagnoses beschikbaar voor internisten, kinderartsen, mdl-artsen en longartsen.

De Federatie, het CMIO Netwerk en DHD benadrukken verder dat het belangrijk is om in elk ziekenhuis een coördinator aan te wijzen die verantwoordelijk is voor de juistheid en actualiteit van de COVID-19 registratie en informatievoorziening. Deze kan intern de registraties en informatievoorziening coördineren en contact onderhouden met het RIVM.