Regels bijeenkomsten vanaf 1 juli versoepeld

Vanaf 1 juli worden de regels voor het samenkomen in publiek toegankelijke locaties versoepeld. Zonder gezondheidscheck en reservering zijn maximaal 100 personen per ruimte toegestaan. Meer dan 100 personen mogen in grotere zalen of ruimtes ook samenkomen, maar dan is het verplicht vooraf te reserveren en vindt er een gezondheidscheck plaats.

De nog altijd geldende maatregelen van 1,5 meter afstand, geen handen schudden en regelmatig handen wassen moeten altijd in acht worden genomen. De Federatie volgt deze richtlijnen van de rijksoverheid voor de organisatie van bijeenkomsten.

Medisch specialisten wordt aangeraden navraag te doen in hun eigen ziekenhuis of instelling omdat het beleid lokaal kan verschillen. Het advies van de Federatie aan medisch specialisten van 10 maart j.l. komt hierbij te vervallen.