Reactie OMS op promotieonderzoek ‘onjuiste declaraties’

Fleur Hasaart concludeert in haar proefschrift dat in de jaren 2006 tot 2008 5% van de zorg onjuist is gedeclareerd. Zij stelt dat niet gesproken kan worden van opzet, maar dat destijds fouten konden worden gemaakt als gevolg van het ingewikkelde en complexe DBC-systeem. De OMS vindt het onderzoek van Hasaart belangrijk en zeer nuttig en staat achter de conclusie dat het DBC-systeem ingewikkeld en complex is en er geen sprake is van opzet.

Eerder onderzoek heeft aangetoond dat er variatie bestaat in de registratie van declarabele dbc’s tussen artsen en ziekenhuizen. Deze variatie was mogelijk binnen de toentertijd bestaande registratieregels. De registratieregels zijn de afgelopen jaren met medewerking van medisch specialisten gestroomlijnd en geüniformeerd. Vanaf 2012 wordt wederom een nieuwe en verbeterde systematiek ingevoerd met nieuwe geüniformeerde registratieregels.

Declaraties worden gevalideerd door het ziekenhuis en gecontroleerd door de zorgverzekeraar. Van de zorgverzekeraars heeft de OMS geen signaal ontvangen dat er massaal foutief wordt geregistreerd en gedeclareerd. De OMS neemt afstand van het negatieve beeld dat sommige media schetsen van declaraties van medisch specialisten.