Publicatie Leidraad Vervroegd ontslag COVID-19 patiënten met zuurstofbehoefte

Op de Federatiewebsite is een nieuwe leidraad gepubliceerd: ‘Vervroegd ontslag van COVID-19 patiënten met zuurstofbehoefte naar huis of naar een andere zorglocatie met monitoring’. Deze leidraad biedt concrete handvatten voor lokale zorgprofessionals om vervroegd ontslag van zuurstofbehoeftige COVID-19 patiënten mogelijk te maken en goed te kunnen organiseren met behoud van veiligheid en kwaliteit van zorg.

Met de toenemende druk op ziekenhuiszorg zijn de meeste ziekenhuizen al gestart met initiatieven waarbij stabiele COVID-19 patiënten met zuurstofbehoefte vanuit het ziekenhuis vervroegd naar huis of naar een andere zorglocatie gaan zoals een verpleeghuis of in een COVID-centrum buiten het ziekenhuis. De behandeling en het herstel van deze patiënten worden gemonitord door de huisarts samen met de wijkverpleegkundige of door de specialist ouderengeneeskunde. In de leidraad wordt beschreven welke patiënten in aanmerking kunnen komen voor dit vervroegd ontslag en welke medische criteria hiervoor leidend zijn. Daarnaast worden er aandachtspunten beschreven voor de organisatie van zorg tussen de verschillende partijen.

De leidraad is opgesteld door het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG), de Nederlandse Internisten Vereniging (NIV), de Nederlandse Vereniging voor Klinische Geriatrie (NVKG), de Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose (NVALT), de Vereniging voor Specialisten Ouderengeneeskunde (Verenso) en Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN), met ondersteuning van de Federatie Medisch Specialisten.