Platform ggz gelanceerd

Ruim 75 medisch specialisten hebben zich aangemeld voor het Platform ggz, dat op 19 januari werd gelanceerd tijdens een digitale bijeenkomst. Doel van het platform is de positie van medische staven in de ggz verder te verstevigen. ‘Als we als medisch specialisten meer inspraak willen hebben, staat en valt alles met een goed georganiseerde medische staf’, zei psychiater Elnathan Prinsen, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie.

In de Cao GGZ werd in 2019 afgesproken dat in iedere ggz-instelling een medische staf moet worden opgericht. In de meeste instellingen is die medische staf er intussen, of zijn medisch specialisten bezig met de oprichting. Om hen daarin te ondersteunen, namen de Federatie en de LAD in samenwerking met de NVvP het initiatief voor het Platform ggz. (Aankomend) bestuurders van medische staven uit bijna 40 ggz-instellingen hebben zich hiervoor aangemeld.

Ervaringen delen

Platform-voorzitter en voorzitter van de LAD Suzanne Booij gaf tijdens de startbijeenkomst aan blij te zijn met dat aantal. ‘Het geeft aan hoe groot de behoefte is om ervaringen met elkaar te delen. Ik hoop dat we via het platform kunnen aanjagen dat medisch specialisten in ggz-instellingen beter worden betrokken bij strategische beslissingen. Gezien alle veranderingen die er op de ggz afkomen, is dat ontzettend belangrijk.’

Training voor bestuurders

Tijdens de eerste bijeenkomst werd ingezoomd op wat er komt kijken bij het oprichten van een medische staf: waarover praat je met de raad van bestuur? Hoe organiseer je je medische staf? En wie laat je lid worden? Daarnaast werd ingegaan op de tweedaagse training ‘Stafbestuur ggz’, die de Federatie en de LAD samen met De Academie voor medisch specialisten hebben ontwikkeld. ‘Medisch specialisten hebben primair een medisch-inhoudelijke professie, maar hebben er eigenlijk een tweede vak bij gekregen: organiseren, managen, onderhandelen, begrotingen lezen, beleidsplannen maken en veranderingen voorstellen. Over dat tweede vak gaat deze training’, aldus cursusleider Wout Raadgers van de Academie.

De training wordt dit jaar twee keer gegeven: op 16/17 september en op 4/5 november (inclusief overnachting). Inschrijven kan via de website van de Academie. Per training is er plaats voor maximaal 16 deelnemers. ‘Bewust een kleine groep om optimaal ruimte te bieden aan interactie en uitwisseling’, aldus Raadgers.

Enquête

Om bestuurders van medische staven zo goed mogelijk te ondersteunen, krijgen de deelnemers van het Platform ggz binnenkort een enquête toegestuurd, waarin ze kunnen aangeven aan welke ondersteuning ze behoefte hebben. De volgende platformbijeenkomst is op 30 maart.

Bent u (aankomend) bestuurder van een medische staf in een ggz-instelling en heeft u zich nog niet aangemeld voor het Platform ggz? Stuur dan een mail naar platformggz@demedischspecialist-lad.nl. Ook als u andere vragen heeft over het platform, kunt u die via dit mailadres stellen.