Paul Jansen, klinisch geriater wint Opleidingsprijs 2012

Klinisch geriater Paul Jansen uit het UMC Utrecht heeft zaterdag 3 november de Opleidingsprijs van De Jonge Orde en de LVAG gewonnen. Deze prijs wordt ondersteund door het Ministerie van VWS, de KNMG en de Orde van Medisch Specialisten OMS). De uitreiking vond plaats tijdens de 21e landelijke AIOSdag van De Jonge Orde, de LVAG, OMS en LAD. Herbert Stel, opleider Pathologie in Tergooiziekenhuizen (derde prijs) en Anneke ten Brinke, opleider Longziekten in MC Leeuwarden (tweede prijs) waren de andere genomineerden.

Na een spannende finale ging Paul Jansen er met de hoofdprijs vandoor: een bronzen beeld en een geldbedrag van 7000 euro ten behoeve van opleidingsverbetering. De landelijke Opleidingsprijs werd dit jaar voor de vierde keer georganiseerd door De Jonge Orde en de LVAG en had dit jaar als thema ‘persoonlijk opleiden’. Paul Jansen, winnaar van de Prijs voor Opleiders 2012 van de Nederlandse Vereniging voor Klinische Geriatrie (NVKG), werd aangemeld voor de Opleidingsprijs door de juniorvereniging van de NVKG en zijn aiosgroep van het UMC Utrecht. Paul Jansen prees de vakjury voor de nominaties: “het is zeer positief dat de jury van de Opleidingsprijs dit jaar aandacht heeft gehad voor de kleine vakken”.

Betrokken

Paul Jansen wordt vooral gewaardeerd vanwege zijn betrokkenheid bij aios en coassistenten. Hij heeft ook oog voor de persoonlijke situatie van de aios: ze voelen zich gesteund tijdens de opleiding. Paul Jansen wordt gezien als rolmodel op het gebied van opleiden en wetenschap en zijn didactische kwaliteiten. Samen met de rest van de opleidingsgroep creëert hij een goed leerklimaat op de afdeling geriatrie van het UMC Utrecht. Dat hij een betrokken opleider is blijkt onder meer uit het feit dat hij zelfs vanuit zijn vakantieadres leermomenten per mail opstuurt naar de aios.

Kartrekker

Naast zijn inzet voor de AIOS Klinische Geriatrie in het UMC Utrecht is zijn inzet op landelijk niveau voor het verbeteren van geriatrieonderwijs groot. Paul Jansen is de kartrekker van de onderwijsinnovatie binnen de geriatrieopleiding. Daarnaast zet hij zich in voor verbetering van het onderwijs over ouderenzorg binnen de geneeskunde opleiding en de medische vervolgopleidingen.

Terugblik door Didi Braat, winnaar Opleidingsprijs 2011

De winnaar van 2011, Didi Braat (gyneacoloog UMC St Radboud) sprak op de AIOSdag over haar ervaringen na het winnen van de Opleidingsprijs 2011. Het geldbedrag is besteed aan Ipads en voor een tijdsbestedingsonderzoek naar ‘oneigenlijke taken’ van aios. Op de Ipads kunnen aios het tijdsbestedingsonderzoek invullen. Hieruit bleek onder andere veel inefficiëntie op de werkvloer, onder andere rondom ICT-gebruik. Het doel is te gaan zoeken naar oplossingen om een betere verdeling van werkprocessen te bewerkstelligen. Didi Braat gaf de aanwezige aios nog een welgemeend advies: “Als je zwanger wilt worden, doe dat vooral en stel het niet uit! Nog steeds is op sommige plekken dit een lastig thema en hier moet nog meer aandacht voor komen!”