Overleg nieuwe AMS binnenkort van start

Ruim 600 medisch specialisten in dienstverband in algemene ziekenhuizen hebben input gegeven voor de nieuwe Arbeidsvoorwaardenregeling Medisch Specialisten (AMS). Op basis van die input gaan de Federatie Medisch Specialisten en de LAD binnenkort in overleg met de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen. Doel is om op korte termijn tot concrete afspraken te komen. 
 
Dit voorjaar werd een onderhandelingsresultaat bereikt voor een nieuwe Cao Ziekenhuizen. De nieuwe cao is het vertrekpunt voor de doorvertaling in de AMS. De meeste respondenten gaven aan de ruimte te willen gebruiken voor een structurele loonsverhoging, gevolgd door concrete afspraken over gezond en veilig werken, zoals (deels betaald) generatieverlof. In de top-3 staat ook de wens om de eerste stappen te zetten richting het terugbrengen van de werkweek naar 36 uur. 
 
Heb je een vraag over arbeidsvoorwaarden? Neem dan contact op met ons Kennis- en dienstverleningscentrum.