Oproep: Kennishiaten voor kennisagenda COVID-19

Vanwege de snelle ontwikkelingen rondom de coronapandemie wordt een vervolg gegeven aan de kennisagenda COVID-19 van de Federatie om de zorg voor coronapatiënten verder te verbeteren. Medisch specialisten worden van harte uitgenodigd om concrete kennishiaten aan te leveren bij hun wetenschappelijke vereniging. De wetenschappelijke verenigingen bundelen deze input en dienen deze uiterlijk 11 februari in bij de Federatie. 

Voor de nieuwe COVID-19 kennisagenda is financiering beschikbaar gesteld in het kader van het COVID-deelprogramma Behandeling van ZonMw, waar ook doelmatige inzet van bestaande en nieuwe geneesmiddelen onder valt. Daarnaast worden er kennishiaten verzameld op het gebied van infectiepreventie en vaccinatie, diagnostiek, prognose en nazorg. De nieuwe kennisagenda wordt voor de zomer van 2022 opgeleverd zodat de onderzoeken snel van start kunnen gaan. 

De kennisagenda COVID-19 wordt ontwikkeld door de multidisciplinaire wetenschapscommissie COVID-19 van de Federatie. In 2021 zijn de eerste twee edities ontwikkeld en sindsdien zijn diverse onderzoeken uit deze kennisagenda’s al opgestart. De multidisciplinaire wetenschapscommissie COVID-19 bestaat uit vertegenwoordigers van verschillende wetenschappelijke verenigingen: internisten, longartsen, intensive care artsen, medisch microbiologen, ziekenhuisapothekers, radiologen, pathologen en kinderartsen.  Alle wetenschappelijke verenigingen, de partijen uit het Hoofdlijnenakkoord medisch-pecialistische zorg en partijen uit de eerste lijn (NHG en Verenso) zijn gevraagd om kennishiaten aan te leveren en worden uitgenodigd om deze gezamenlijk mee te prioriteren.  

Lees het nieuwsbericht van ZonMw