Oproep Federatie: Ga niet meer naar feestjes. Onthoud je van sociale contacten.

Ga niet meer naar feestjes. Onthoud je van sociale contacten. Dat is de dringende oproep van de Federatie Medisch Specialisten aan alle Nederlanders. Kno-arts en Federatievoorzitter Peter Paul van Benthem doet de oproep naar aanleiding van een webinar op zaterdagochtend met 1000 artsen over de acute zorg aan patiënten met COVID-19. Van Benthem: ‘Naar aanleiding van dit webinar vragen wij aan de politiek of er inderdaad voldoende onderbouwing is voor het besluit om de scholen open te houden? Vele artsen vragen ons om te pleiten voor het sluiten van de scholen. Moeten we niet het zekere voor het onzekere nemen en per direct alle scholen sluiten? Wij denken van wel.’

De Federatie organiseerde via het webinar een online multidisciplinair overleg onder de noemer ‘Lessen uit het zuiden’ voor professionals in de acute zorg. Intensivisten en medisch microbiologen werkzaam in Noord-Brabant gingen onder leiding van Van Benthem in op de casuïstiek en op de organisatorische vraagstukken. Van Benthem: ‘Wij zijn blij met de urgentie die spreekt uit de manier van aanpak van deze crisis door het Outbreak Management Team, het RIVM, minister Bruins en het kabinet. We zien de dilemma’s over de te nemen maatregelen en we zien het verschil in beleefde urgentie. De dringende adviezen van de artsen in de ziekenhuizen in Noord-Brabant kunnen we echter niet in de wind slaan. Ga niet meer naar feestjes. Onthoud je van sociale contacten. Dit moeten we echt doen als we samen de stijging van het aantal besmettingen tot stilstand willen brengen.’

We zien dat vandaag meerdere buitenlandse artsen hebben opgeroepen in een brief tot meer actie. Dit sluit aan bij de oproep die wij vandaag doen. Van Benthem: ‘Wij vragen de politiek: Doe het maximale wat nodig is. Wij willen onze dokters en alle zorgverleners veilig houden, ook in de thuissituatie. Is er voldoende onderbouwing van het besluit dat de kinderen niet veel bijdragen aan de transmissie van het virus?’

Van Benthem: ‘Ik doe namens alle medisch specialisten in Nederland een dringende oproep aan de politiek. Help ons in de ziekenhuizen aan de juiste materialen voor bescherming van zorgpersoneel en van de patiënten. Er is dringend behoefte aan mondkapjes en testmateriaal. Het werkt zeer demotiverend op de zorgverleners op de IC en verder in het gehele ziekenhuis wanneer de spullen er niet zijn.’
In het webinar is veel informatie uitgewisseld. Er bleek een overweldigende behoefte aan het onderling delen van kennis en informatie. Van Benthem: ‘Ik spreek mijn dank en steun uit aan alle zorgverleners in Nederland die zich met man en macht inzetten in deze ingewikkelde tijden. Neem de lessen uit het zuiden van ons land ter harte. Blijf als professionals bij elkaar, blijf elkaar helpen, teamwork is nu het belangrijkste. Zorg goed voor elkaar en voor jezelf.’