Oproep aan Tweede Kamer: meer waardering en financiële slagkracht voor de zorgsector

De Federatie Medisch Specialisten heeft samen met beroepsorganisaties van huisartsen, verzorgenden en verpleegkundigen, ouderenzorg, gehandicaptenzorg, geestelijke gezondheidszorg en ziekenhuizen een brief gestuurd naar de fractievoorzitters in de Tweede Kamer. Hierin wordt opgeroepen samen met de sector op te trekken om te komen tot meer waardering en financiële slagkracht voor de zorgsector.

Vorige week werd met een meerderheid in de Tweede Kamer een motie aangenomen die oproept voldoende extra financiële middelen in de begroting vrij te maken voor zorgsalarissen, te beginnen met 600 miljoen euro in 2022. Eerder verzocht de Tweede Kamer het kabinet via een motie om in overleg met zorgpersoneel en hun vertegenwoordigers tot een plan te komen voor structurele waardering voor zorgverleners, waarin betere arbeidsvoorwaarden en een beter salaris worden gerealiseerd. Deze moties volgen op het breed gedragen SER-advies ‘Aan de slag voor de zorg’ en een recente gezamenlijke oproep van werkgevers en werknemers in de zorg. Via de brief is de Tweede Kamer gevraagd om de regering in staat te stellen de reeds aangenomen Kamermoties uit te voeren om zo de benodigde financiële slagkracht te krijgen.

Lees de volledige brief van de organisaties