Meer investeren in de zorg

In aanloop naar Prinsjesdag heeft de Federatie Medisch Specialisten samen met vakbonden, beroeps- en brancheverenigingen uit de zorg de politiek opgeroepen om flink te investeren in de zorg. Via een open brief benadrukken de partijen dat er al te lang te veel wordt gevraagd van zorgprofessionals.

Dagelijks merken zorgprofessionals de effecten van personele tekorten. Tegelijkertijd neemt het aantal patiënten waarvoor zij zorgen toe en krijgen zij te maken met steeds zwaardere (gezondheids-)problematiek. Het is tijd om de maatschappelijke waardering om te zetten in substantiële investeringen.

Naast de Federatie Medisch Specialisten is de brief ook ondertekend door CNV Zorg en Welzijn, PSW Beroepsvereniging van professionals in sociaal werk, FBZ vakbond voor zorgprofessionals, FNV Zorg & Welzijn, NU’91, V&VN, Actiz, de Nederlandse GGZ, InEen, Jeugdzorg Nederland, Landelijke Huisartsen Vereniging, Nederlands Huisartsen Genootschap, Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra, Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen, Sociaal Werk Nederland, Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland, Vereniging Praktijkhoudende Huisartsen en ZorgthuisNL.

Lees hier de volledige brief