Op weg naar strategische betrokkenheid van medisch specialisten in dienstverband

Op 22 januari 2014 hebben de LAD en de OMS met de NVZ overlegd over de vernieuwing van de AMS. We zijn in een afrondende fase beland voor het statuut voor medisch specialisten in dienstverband. Dit statuut regelt de verantwoordelijkheid, betrokkenheid en een heldere verantwoordelijkheidsverdeling tussen Raad van Bestuur en medisch specialist in dienstverband. Een belangrijk uitgangspunt voor het statuut is de strategische betrokkenheid van medisch specialisten in dienstverband bij ontwikkelingen in het ziekenhuis.

Vernieuwing arbeidsvoorwaarden

Op dit moment wordt hard gewerkt aan de vernieuwing van de arbeidsvoorwaarden zoals geregeld in de AMS. Hierover vindt op 7 en 22 februari 2014 overleg plaats met de NVZ. Voorafgaand vindt met de commissie AMS afstemming plaats. Deze commissie bestaat uit de leden van de klankbordgroep AMS van de LAD en de leden van de oude Kamer Dienstverband van de OMS.

Naast dat deze regeling helder en duidelijk moet worden, dus zonder ruimte voor meerdere interpretaties, is borging van kwaliteit en veiligheid een belangrijk uitgangspunt. Voor zowel de patiënt als de medisch specialist. Veiligheid, gezond aan het werk blijven, met ruimte voor flexibiliteit en individuele ontwikkeling. Dit moet vertaald worden in arbeidsvoorwaarden en randvoorwaarden die daaraan bijdragen.