Ontwikkeling kennisagenda post-COVID van start

Naar schatting 90.000 Nederlanders lijden aan ernstige post-COVID symptomen met vaak ingrijpende beperkingen voor het dagelijks functioneren. Om de zorg voor deze groep patiënten te verbeteren, is het van belang dat er onderzoek wordt gedaan aan de hand van de belangrijkste kennisvragen maar ook dat de richtlijn wordt aangevuld met de laatste kennis en inzichten. De Federatie Medisch Specialisten en het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) pakken dit samen op. 

Longarts Leon van den Toorn en revalidatiearts Herman Holtslag zijn de voorzitters van het expertiseteam. ‘Met zorgprofessionals en patiëntenorganisaties bepalen we de komende tijd wat de meest urgente klinische onderzoeksvragen zijn over de behandeling van post-COVID. Deze kennisagenda zal naar verwachting in mei 2024 gereed zijn, waarna onderzoekers subsidieaanvragen kunnen doen zodat de onderzoeken zo snel mogelijk van start kunnen gaan’, aldus Van den Toorn. ‘Parallel hieraan gaat het expertiseteam zich buigen over de meest urgente behandelvraagstukken en wordt er gestart met het updaten van de richtlijn op basis van de kennis die er inmiddels is. We hopen hiermee een volgende stap te zetten naar een beter perspectief voor deze groep patiënten.’  

Het post-COVID expertiseteam bestaat uit longartsen, revalidatieartsen, internisten, kinderartsen, sportartsen en huisartsen. Daarnaast wordt er een klankbordgroep samengesteld met vertegenwoordigers vanuit andere disciplines. Het Kennisinstituut van de Federatie Medisch Specialisten begeleidt dit traject.