Onderzoek naar behandeling en vaccin versneld

Onderzoek naar de behandeling van COVID-19 wordt versneld. Ook onderzoek naar de ontwikkeling van het vaccin wordt versneld. Vergunningen voor onderzoek kunnen nu direct worden afgegeven. De maximale beslistermijn voor klinische proeven wordt verkort tot 28 dagen. Dat heeft het ministerie van Infrastructuur en Milieu besloten.

Deze spoedregeling van het ministerie is alleen van toepassing op onderzoek naar COVID-19. Belanghebbenden kunnen pas achteraf bezwaar maken. De regeling vervalt een jaar na de inwerkingtreding, maar kan eenmaal met een jaar worden verlengd.

Motie

Klinische proeven met genetisch gemodificeerde organismen (ggo’s) vereisen een milieuvergunning. Tijdens het Kamerdebat van 26 maart jl. uitten meerdere Kamerleden hun zorgen dat vergunningsprocedures leiden tot vertraging. Met een motie werd de regering daarom opgeroepen met spoed de procedures voor klinische onderzoeken naar nieuwe medische behandelingen en technologieën te versnellen. De minister benadrukt dat de regeling geen afbreuk doet aan het veilig werken met ggo’s.

Lees meer op de website van de Tweede Kamer.