Onderzoek levertransplantaties wint Wetenschaps- en innovatieprijs

De DHOPE-DCD trial is uitgeroepen tot winnaar van de Wetenschaps- en innovatieprijs 2023 van de Federatie Medisch Specialisten. Dit onderzoek toonde aan dat een nieuwe techniek, DHOPE machine perfusie, de kans op ernstige galwegcomplicaties na levertransplantatie sterk vermindert bij donorlevers afkomstig van donoren die zijn overleden aan een hartstilstand. Op 22 juni reikte juryvoorzitter Arfan Ikram van ZonMw de prijs uit. ‘We zijn ontzettend blij en trots en willen iedereen bedanken die aan dit onderzoek heeft meegewerkt. Het was een echte team effort’, aldus Rianne van Rijn namens het winnende team.

Winnaar W&I-prijs

Jaarlijks krijgen 160 patiënten in Nederland een levertransplantatie. Ongeveer de helft daarvan ontvangt een lever van een donor die overleden is aan een hartstilstand. Deze donorlevers zorgen bij een kwart van de patiënten voor een ernstige complicatie aan de galwegen. In 50 procent van de gevallen is deze complicatie niet goed behandelbaar en kan dit leiden tot falen van de nieuwe donorlever of overlijden van de patiënt. Uit het onderzoek blijkt dat het toepassen van DHOPE machine perfusie de kwaliteit van de lever verbetert waardoor deze beter bestand is tegen de transplantatie. De kans op ernstige galwegcomplicaties is daardoor driemaal zo klein. 

Juryvoorzitter Arfan Ikram: ‘Het effect van deze techniek is zo gunstig gebleken, dat het niet alleen landelijk is geïmplementeerd maar dat ook internationaal steeds meer centra deze preservatietechniek opnemen in hun transplantatieprogramma. Het is een prachtig opgezette studie waarin de relevantie, de hypothese en de methode helder en eenvoudig zijn uitgewerkt met een duidelijk effect en waarin ook de stap naar implementatie is gezet. Alle onderdelen van de kenniscyclus komen aan bod. De studie is klinisch relevant, vernieuwend en heeft een grote impact voor de patiënt. Een terechte winnaar.’

De trial was voorgedragen door de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde (NVvH). In totaal droegen 24 wetenschappelijke verenigingen een onderzoek voor vanuit hun specialisme. Een vakjury selecteerde uit deze voordrachten 3 nominaties. Naast de DHOPE-DCD trial waren dat de FRAIL HIP studie en de REMAP-CAP studie. In de FRAIL HIP studie, een onderzoek door klinisch geriaters, orthopeden, chirurgen en specialisten ouderengeneeskunde staat de vraag centraal of opereren de beste optie is bij de groep zeer kwetsbare ouderen die te maken krijgt met een heupfractuur. In de REMAP-CAP studie, voorgedragen door de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care (NVIC) is onderzocht welke geneesmiddelen effectief zijn bij de behandeling van COVID-19 bij patiënten op de ic.