Ondersteuningsfonds voor artsen

Artsen die ernstige gezondheidsproblemen hebben ondervonden door het coronavirus, of hun nabestaanden, kunnen een tegemoetkoming aanvragen bij Stichting Ondersteuningsfonds KNMG (StOF). De stichting vult hiermee de stichting ZWIC (Zorg na Werk In Coronazorg) aan, die niet primair bedoeld is voor huisartsen en medisch specialisten.

De tegemoetkoming is voor artsen die als medisch specialist, huisarts, sociaal geneeskundige of profielarts ingeschreven staan in het register van de Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS). Artsen of nabestaanden van deze artsen die slachtoffer zijn van COVID-19 en voldoen aan de inhoudelijke voorwaarden om in aanmerking te komen voor een uitkering door ZWIC, maar worden uitgesloten vanwege de hierboven genoemde RGS-registratie kunnen een aanvraag doen bij StOF.

Wanneer de aanvraag positief wordt beoordeeld, keert StOF een maximale eenmalige financiële bijdrage uit van € 3.000 bij opname op IC en € 5.000 bij overlijden. StOF keert uit tot een maximaal totaalbedrag van € 350.000 is bereikt. Aanvragen kunnen gericht worden aan de secretaris van de stichting via StOF@fed.knmg.nl.

Lees het volledige bericht op de KNMG-website