Onderhandelingen AMS gestart

De gesprekken over een nieuwe Arbeidsvoorwaardenregeling Medisch Specialisten (AMS) zijn op woensdagavond 30 september gestart met een overleg op bestuurlijk niveau tussen de LAD, Federatie Medisch Specialisten en de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ).

Het doel van deze bestuurlijke bijeenkomst was om samen de focus te bepalen voor de komende onderhandelingen. Alle partijen zijn het erover eens dat, los van de doorvertaling van de Cao Ziekenhuizen, met name over de onderwerpen duurzame inzetbaarheid (gezond en veilig werken/levensfasebeleid) en positionering nadere afspraken gemaakt moeten worden. Op deze twee thema’s, die ook zijn benoemd als belangrijke voorwaarden in het manifest Kaap Doorn (dat de basis is geweest voor de AMS), kunnen nog belangrijke stappen worden gezet. De AMS-partijen vinden nadere invulling noodzakelijk.

Op dit moment wordt in gezamenlijkheid een bestuurlijke opdracht geformuleerd die de basis vormt voor de onderhandelaars van de LAD, Federatie en NVZ om concrete afspraken te maken. De onderhandelaars zullen hiervoor op korte termijn bij elkaar komen.