NZa: Eerste analyse gevolgen COVID-19 voor behandeling hartpatiënten

De behandeling van hartpatiënten is weer terug op het niveau van vorig jaar. Dat blijkt uit de eerste analyse van de NZa over de gevolgen van de corona-uitbraak voor de zorg voor mensen met hart- en vaatziekten. Vooral bij de specialismen cardiologie, heelkunde en thoraxchirurgie werd de zorg dit voorjaar afgeschaald.

De NZa onderzocht behandelingen die volgens de wetenschappelijke verenigingen niet direct spoed hebben, maar ook niet langer dan 3 maanden moeten worden uitgesteld. De focus lag op vaatlijden in brede zin. Het gaat hierbij om aandoeningen zoals perifeer arterieel vaatlijden, atriumfibrilleren, chronisch hartfalen, onbloedige beroerte, TIA en intracerebrale bloeding. ‘Goed inzicht in de ontwikkeling in de vaatzorg is gezien de urgente aard van de aandoeningen essentieel’, zo schrijft de NZa in haar rapportage.

Nu het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames oploopt, neemt de druk op de zorg opnieuw toe. ‘Als ziekenhuizen de reguliere zorg afschalen ten gunste van zorg voor coronapatiënten is het belangrijk dat we voorkomen dat zorg wordt uitgesteld waardoor gezondheidsschade kan ontstaan’, aldus de NZa. ‘In deze rapportage onderzoeken wij niet de gezondheidsschade en of de uitgestelde zorg wordt ingehaald. Dat is met de gegevens die wij nu voorhanden hebben nog niet goed mogelijk.’

Lees het nieuwsbericht van de NZa