NVZ vraagt aandacht voor financiële gevolgen COVID-19

De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen vraagt middels een brief aan de Vaste Commissie van de Tweede Kamer aandacht voor de financiële gevolgen van de COVID-19 epidemie voor ziekenhuizen. Ziekenhuizen worden geconfronteerd met hogere kosten en een lagere zorgomzet. De opvang van COVID-19 patiënten en de aanpassingen in de polikliniek bij het opstarten van de reguliere zorg kosten geld.

Door het afschalen van de reguliere zorg zijn de inkomsten met 47% gedaald. Ziekenhuizen lopen daar maandelijks circa 700 miljoen euro aan inkomsten mis. Dat kan dus in de maanden maart, april en mei oplopen tot een bedrag van circa 2,1 miljard euro.

Bovendien worden ziekenhuizen geconfronteerd met extra kosten bij het leveren van zorg voor COVID-19 patiënten. Zo moesten ziekenhuizen het aantal IC-bedden uitbreiden, extra zorgprofessionals opleiden of omscholen, verder investeren in digitale zorg en apparatuur en beschermingsmiddelen aanschaffen. Naar schatting zijn de extra uitgaven van de afgelopen maanden circa 0,5 tot 2 miljoen euro per maand per ziekenhuis en kunnen ze voor de komende jaren oplopen tot circa 3 miljard euro.

In haar brief stelt de NVZ twee parallelle routes voor om de noodzakelijke middelen voor compensatie en investeringen te garanderen. Zo stellen zij voor om de contracten met de zorgverzekeraars open te breken en aan te passen. Daarnaast vragen zij van de overheid een uitbreiding van het Budgettair Kader Zorg.

Lees het bericht en de brief op de website van de NVZ