NIV start multidisciplinaire wetenschapscommissie

Op initiatief van de Nederlandse Internisten Vereniging (NIV) is een multidisciplinaire wetenschapscommissie COVID-19 opgericht. De commissie zal de verschillende onderzoeken die in Nederland zijn opgezet rondom de diagnostiek en behandeling van COVID-19 coördineren. Vooralsnog bestaat de commissie naast internisten uit ziekenhuisapothekers, longartsen, radiologen en medisch microbiologen. Het Kennisinstituut van de Federatie Medisch Specialisten ondersteunt de nieuwe commissie.

De wetenschapscommissie heeft als doel om onderzoekers te ondersteunen, kennis goed en snel uit te wisselen, en samenwerkingsverbanden makkelijk op te zetten. In eerste instantie brengt de commissie in kaart welke wetenschappelijke onderzoeken er momenteel lopen en welke nu worden opgezet. Onderzoekers wordt gevraagd om zowel lopende onderzoeken als onderzoeksideeën via dit formulier te delen.