Nieuwe studies COVID-19 van start

Er gaan de komende tijd vier nieuwe onderzoeken over behandeling van COVID-19 van start. ‘Daarmee willen we antwoord krijgen op dringende vragen waar dokters in de praktijk tegenaanlopen, bijvoorbeeld over de optimale beademingsstrategie of de dosering van corticosteroïden’, aldus Majon Muller, voorzitter van de multidisciplinaire wetenschapscommissie COVID-19. De onderzoeksvoorstellen komen voort uit de COVID-19 kennisagenda van de Federatie Medisch Specialisten.  

Het gaat om de volgende onderzoeksvragen, waarvoor financiering is toegekend door ZonMw:  

  • Kan het gebruik van minder complexe ademhalingsondersteuning kunstmatige beademing met tube bij patiënten met COVID-19 voorkomen? Lees meer
  • Wat is de optimale beademingsstrategie bij invasieve beademing van patiënten met COVID-19 op de IC? Lees meer
  • Hebben kinderen die MIS-C of post-COVID klachten hebben gehad erfelijke afwijkingen in de afweer? Lees meer 
  • Wat is de optimale dosering van corticosteroïden bij patiënten met COVID-19 in het ziekenhuis? Lees meer

Vervolg

De kennisagenda is continu in ontwikkeling zodat deze aansluit bij vragen uit de praktijk. Momenteel worden nieuwe kennishiaten geïnventariseerd en geprioriteerd, waarmee voor de zomer een derde editie wordt gepubliceerd van de COVID-19 Kennisagenda. In september gingen er al zes onderzoeken vanuit de eerste editie van de kennisagenda van start. De eerste onderzoeksresultaten daarvan worden in het najaar van 2022 verwacht. 

Samenwerking

De kennisagenda COVID-19 wordt ontwikkeld door de Multidisciplinaire Wetenschapscommissie COVID-19 van de Federatie Medisch Specialisten. Deze bestaat uit vertegenwoordigers van verschillende wetenschappelijke verenigingen: de internisten, longartsen, intensive care artsen, medisch microbiologen, ziekenhuisapothekers, radiologen, pathologen en kinderartsen. Daarnaast zijn partijen uit de eerste lijn (NHG en Verenso) en alle partijen uit het Hoofdlijnenakkoord Medisch-Specialistische zorg betrokken.

 

Foto: iStock.com/naeblys