Nieuwe Richtlijn Sepsis bij kinderen

Sepsis is een ontstekingsreactie van het lichaam op een infectie die zo ernstig verloopt dat weefsels beschadigd raken en orgaanfuncties uitvallen. Vooralsnog was er in Nederland geen kinderrichtlijn over dit onderwerp beschikbaar. De nieuwe richtlijn richt zich op vroege herkenning, diagnostiek en overwegingen voor therapie van sepsis bij kinderen (1 maand tot 18 jaar oud).

In de nieuwe richtlijn zijn belangrijke internationale richtlijnen en rapporten op het gebied van sepsis bij kinderen verwerkt. Daarnaast kwam vanuit patiëntenorganisaties het signaal dat er veel behoefte is aan uitleg en begrip over de diagnose sepsis en aan adviezen over hoe de follow-up na sepsis er uit zou moeten zien. Ook dit aspect wordt in deze richtlijn behandeld.

De richtlijn heeft geen betrekking op de behandeling van sepsis bij neonaten en de behandeling op de intensive care. Wat betreft de behandeling van sepsis bij kinderen met een oncologische dan wel immunologische afwijking, beperkt deze richtlijn zich tot de eerste handelingen die nodig zijn als een kind zich meldt in het ziekenhuis. Kinderen die sepsis ontwikkelen tijdens opname in het ziekenhuis worden nadrukkelijk wel meegenomen in deze richtlijn.

Informatie voor Thuisarts.nl over sepsis bij kinderen is momenteel nog in ontwikkeling.

Samenwerking

De Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK) is initiatiefnemer van deze richtlijn en stelde deze op met vertegenwoordigers vanuit de kinderartsen, medisch microbiologen, klinisch chemici en verpleegkundigen. Er werd aandacht besteed aan het patiëntenperspectief door afvaardiging van Stichting Kind en Ziekenhuis in de werkgroep. De richtlijn is ontwikkeld met financiering vanuit SKMS-gelden.

Bekijk de richtlijn