Nieuwe modules revalidatie toegevoegd aan COVID-19 richtlijn

Om alle beschikbare kennis over COVID-19 te bundelen, worden de huidige leidraden over COVID-19 momenteel omgezet naar één overkoepelende COVID-19 richtlijn in de Richtlijnendatabase. De eerste modules verschenen eind 2021. Deze week zijn er vijf modules over revalidatie aan de richtlijn toegevoegd. 
 
Op het gebied van revalidatie zijn modules verschenen die ingaan op de zorg binnen de (poli)klinische medisch specialistische revalidatie (MSR) of klinische of ambulante geriatrische revalidatiezorg (GRZ) aan volwassen patiënten met COVID-19 die recent zijn ontslagen uit het ziekenhuis of ELV-HC. De modules beschrijven de meetinstrumenten, de waarde van zuurstoftherapie, de plaats van de saturatiemeter tijdens inspanning, de behandeling van mentale en cognitieve klachten, de behandeling van slikklachten en de waarde van specifieke voedingsinterventies. 

De richtlijnmodules zijn opgesteld door de Nederlandse Vereniging voor Revalidatiegeneeskunde (VRA) en Verenso in samenwerking met vertegenwoordigers vanuit Ergotherapie Nederland, Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie, Longfonds, Nederlands Instituut van Psychologen, Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose, Nederlandse vereniging van Diëtisten, Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie, Nederlandse Vereniging voor Klinische Geriatrie, Revalidatie Nederland, Vereniging van Oefentherapeuten Cesar en Mensendieck, Vereniging voor Sportgeneeskunde, Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland. Afgevaardigden vanuit Revalidatie Nederland en de Vereniging van Oefentherapeuten Cesar en Mensendieck hebben de richtlijn meegelezen.

Bekijk de modules in de Richtlijnendatabase