Nieuwe kwaliteitsstandaard over organisatie van wondzorg

Patiënten met wonden worden nog niet altijd tijdig of juist verwezen en komen daardoor vaak niet snel genoeg bij de juiste zorgverlener voor de juiste zorg terecht. Om de organisatie van wondzorg te verbeteren, is op initiatief van het Wondplatform Nederland een kwaliteitsstandaard opgesteld door alle betrokken zorgprofessionals, waaronder de chirurgen, dermatologen en plastisch chirurgen. Deze werd op 20 juni overhandigd aan Marcel van Raaij, directeur Geneesmiddelen en Medische Technologie bij het ministerie van VWS. ”Een mooie stap richting meer juiste zorg op de juiste plek.”

Robbert Meerwaldt, chirurg en voorzitter van de werkgroep van de kwaliteitsstandaard: “Naar schatting zijn er in Nederland per jaar circa 500.000 patiënten met wonden met een complexe genezing, en dit aantal neemt alleen maar toe door de vergrijzing. Patiënten die niet tijdig of juist worden verwezen, lopen te lang door met een wond met verlies van kwaliteit van leven, complicaties en onnodige koste) van dien. We zien in de praktijk dat dit anders en beter kan door samenwerking in de regio. Met alle betrokken zorgprofessionals hebben we gezocht naar een werkwijze om hier verbetering in te brengen.”

Zorgpad: rondom de patiënt

Met de nieuwe standaard wordt het zorgpad anders ingericht. De afspraak is voortaan dat patiënten met wonden die na 3 weken basiswondzorg geen genezing laten zien, worden verwezen naar een regionaal expertteam met zorgverleners uit de eerste en de tweede lijn. In deze ‘expertteams’ zit (minimaal) 1 regiebehandelaar, een arts en verpleegkundige uit de eerste lijn en een arts en verpleegkundige uit de tweede lijn. Gezamenlijk zorgen zij voor een behandelplan waarbij geldt: ‘in het ziekenhuis wat moet, en thuis wat kan’, afhankelijk van wat nodig is. Er blijft vervolgens in het hele zorgtraject 1 zorgverlener die de regie houdt: de regiebehandelaar. Op deze manier heeft de patiënt één aanspreekpunt en wordt de zorg meer vanuit de patiënt georganiseerd.

Samenwerking

In het Wondplatform zitten vertegenwoordigers van alle zorgprofessionals die met wondzorg te maken hebben. Naast medisch specialisten waren patiëntenorganisaties, huisartsen, verpleegkundigen, huidtherapeuten en diabetespodotherapeuten direct bij de ontwikkeling betrokken. Het Kennisinstituut van de Federatie begeleidde het traject. Het project is deels gefinancierd met SKMS-gelden en deels vanuit Zorginstituut Nederland.