Nieuwe Cao UMC een feit

Ook werknemersorganisatie CMHF heeft besloten in te stemmen met het eindbod van de NFU voor een nieuwe cao. De andere werknemerscentrales AC/FBZ, FNV en CNV stemden vorige week al in. Dit betekent dat de nieuwe Cao UMC een feit is.

CMHF bestaat uit de LAD (die aan deze cao-tafel de medisch specialisten vertegenwoordigt), VAWO (vakbond voor de wetenschap) en NU’91, die een deel van de verpleegkundigen vertegenwoordigt. De leden van de LAD en VAWO hebben met een ruime meerderheid ingestemd met het eindbod. Een meerderheid van de achterban van NU’91 stemde echter tegen. CMHF besloot gisteren naar aanleiding van deze uitslag in te stemmen met het eindbod. NU’91 beraadt zich nu over haar positie binnen CMHF.

De Federatie Medisch Specialisten en de LAD zijn blij dat er na moeizame onderhandelingen en een actietraject nu eindelijk een cao tot stand is gekomen, zodat we echt aan de slag kunnen om dringende onderwerpen zoals werkdruk en generatiebeleid nader uit te werken.

Meer informatie leest u op de website van de LAD