Nieuw verdeelmodel beschermingsmiddelen

Het risico op besmetting wordt het belangrijkste criterium bij de nieuwe verdeling van beschermingsmiddelen. Minister van Rijn van VWS heeft dit na overleg met zorgpartijen bekend gemaakt. Het doel van het nieuwe verdeelmodel is ervoor te zorgen dat de beschermingsmiddelen terecht komen waar zij het hardste nodig zijn. Het ministerie benadrukt dat er hard wordt gewerkt om de tekorten aan persoonlijke beschermingsmiddelen te verminderen.

Voor het besmettingsrisico voor personeel en cliënten wordt er gekeken naar het risico van de behandeling en de hoeveelheid contact met de patiënt. Als er vergelijkbare risico’s zijn in verschillende zorgsectoren dient er dezelfde bescherming te zijn, aldus Van Rijn. Daarnaast wordt er gekeken naar het aantal besmette personen in de zorginstelling en naar de regionale behoefte. Mondmaskers worden sinds 13 april via het nieuwe model verdeeld. Later zal het verdelingsmodel ook voor andere persoonlijke beschermingsmiddelen gelden.

Richtlijnen voor gebruik

Het ministerie benadrukt het belang van het juiste gebruik van beschermingsmiddelen. Daarom worden de richtlijnen van het RIVM voor het gebruik van mondkapjes via factsheets onder de aandacht gebracht van zorgprofessionals. In de factsheet staat een toelichting over welke type mondmasker nodig is bij welke zorghandeling.

Lees meer