Nieuw onderzoek naar zes ziekenhuisbehandelingen van start

Wat is beter: operatie of gips bij een gebroken pols bij patiënten boven de 65 jaar? Wat is de beste behandeling bij carpaal tunnelsyndroom? Op 28 oktober vindt tijdens het symposium Zorgevaluatie de kick-off plaats van het SEENEZ-project: onderzoek naar de effectiviteit en doelmatigheid van een zestal medisch-specialistische behandelingen.

Het doel is om inzicht te krijgen in de beste behandeling voor de patiënt. Daarmee draagt het bij aan betere zorg aan de patiënt én het helpt tegelijk om de zorgkosten in de hand te houden.

Gezondheidswinst en doelmatige zorg

Bij verschillende aandoeningen kan een medisch specialist vaak kiezen uit verschillende behandelopties. Deze opties zijn allemaal goed, maar het is lang niet altijd duidelijk welke behandeling het meest effectief is bij welke patiënt. Zorgevaluatie geeft antwoord op deze vraag. Daarmee draagt het bij aan meer zorg op maat, gezondheidswinst en besparing van onnodige zorgkosten. Ter illustratie: carpaal tunnel syndroom kost aan werkverzuim jaarlijks ruim 26 miljoen euro. Er is grote praktijkvariatie in zowel diagnostiek als behandeling. Artsen kunnen opereren maar ook injecteren, wat minder ingrijpend is voor de patiënt. Het loont dus de moeite om goed uit te zoeken welke behandeling bij welke patiënt het meest effectief is.

Adviesrapport Zorgevaluatie

De kick-off van het onderzoeksproject vindt plaats tijdens het symposium Zorgevaluatie op 28 oktober. Op dit symposium wordt tevens het Adviesrapport Zorgevaluatie gepresenteerd en overhandigd aan VVD-Kamerlid Arno Rutte. Hanna Willems, klinisch geriater en voorzitter van de adviescommissie Zorgevaluatie van de Federatie Medisch Specialisten: “In het rapport beschrijven we een aanpak om zorgevaluatie een structurele plek te geven in het medisch-specialistische kwaliteitsbeleid. Wat is daarvoor nodig als het gaat om financiering, organisatie en samenwerking tussen alle betrokken partijen, zoals medisch specialisten, ziekenhuizen, patiëntenorganisaties en zorgverzekeraars? Elke euro die je eenmalig investeert in zorgevaluatieonderzoek, betaalt zich uit in 3 euro jaarlijkse besparing op zorgkosten. Hoe kunnen we zorgen dat deze besparingen als gevolg van de verbeterde zorg ten goede komen aan nieuw onderzoek en mogelijk lagere zorgpremies?”

Over SEENEZ

Het SEENEZ-project is een initiatief van de adviescommissie Zorgevaluatie van de Federatie Medisch Specialisten en is tot stand gekomen met ondersteuning van ZonMw en Zorgverzekeraars Nederland. Zes wetenschappelijke verenigingen van medisch specialisten hebben samen met patiëntenorganisaties een prioriteitenlijst opgesteld voor onderzoek. Het Kennisinstituut van de Federatie Medisch Specialisten ondersteunt de wetenschappelijke verenigingen hierbij. Het gaat om gynaecologen, KNO-artsen, neurologen, anesthesiologen, orthopeden en kinderartsen. De onderzoeksresultaten worden direct doorgevoerd in de landelijke Richtlijnendatabase, zodat snelle implementatie in de praktijk mogelijk is. Het SEENEZ-project vormt een eerste aanzet om zorgevaluatie een meer structureel karakter te geven. Inmiddels zijn de voorbereidingen voor meer zorgevaluatietrajecten gestart.

Bekijk de 6 zorgevaluatie-onderzoeken uit SEENEZ-project