Netwerk Preventie informeert de Kamer over de gevaren van vapen

In aanloop naar het commissiedebat over leefstijlpreventie op 16 mei heeft het Netwerk Preventie van de Federatie Medisch Specialisten bij de Tweede Kamer zorgen geuit over de toenemende populariteit van vapen onder jongeren. Het netwerk doet een dringende oproep aan de politiek om vapen tegen te gaan en stelt maatregelen voor die daaraan bijdragen.  

Onderzoek toont aan dat 20% van de jongeren in het afgelopen jaar een e-sigaret heeft uitgeprobeerd. Ondanks dat vapen vaak wordt gezien als een alternatief voor roken, blijkt het in de praktijk juist een opstap te zijn. Dit wordt verergerd door de betaalbaarheid en toegankelijkheid van e-sigaretten, wat resulteert in een verhoogd risico op nicotineverslaving en gezondheidscomplicaties. Artsen hebben al korte termijn complicaties waargenomen, zoals longontstekingen en astma-aanvallen, veroorzaakt door het vapen. Bovendien bevatten e-sigaretten verschillende schadelijke en verslavende stoffen, waarvan de langetermijneffecten nog grotendeels onbekend zijn. 

Artsen proberen in hun praktijk al zoveel mogelijk patiënten te vragen naar hun rook- of vapegedrag en bieden waar mogelijk een rook- of vapestop traject aan. Maar zonder effectieve overheidsmaatregelen en handhaving blijft het voor artsen dweilen met de kraan open.

Het Netwerk Preventie vraagt de politiek om actie te ondernemen:  

  • Ontwikkel met spoed een wetsvoorstel om accijnzen te heffen op e-sigaretten en verhoog deze accijns jaarlijks.
  • Verbeter de handhaving op de online verkoop van e-sigaretten.
  • Beperkt het aantal verkooppunten voor sigaretten en vapes.
  • Start een voorlichtingscampagne om vapen te ontmoedigen.