Meerdere cliëntenraden in ziekenhuizen onwenselijk

Tijdens het Tweede Kamerdebat op 12 september over het wetsvoorstel Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen 2018 hebben VVD, D66 en ChristenUnie laten weten meerdere cliëntenraden in ziekenhuizen onwenselijk te vinden. Voorafgaand aan het debat heeft de Federatie middels een brief aan de Tweede Kamer gepleit voor uitzondering van de wet voor Medisch Specialistisch Bedrijven (MSB), omdat er sprake is van één integraal zorgproces in het ziekenhuis.

In het wetsvoorstel Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen 2018 is beschreven dat een zorgaanbieder met meer dan 10 personen in dienst een cliëntenraad moet instellen. Dit betekent dat ook MSB over cliëntenraden moeten beschikken, naast de al bestaande raden in de ziekenhuizen.

De Federatie vindt dat meerdere cliëntenraden in een ziekenhuis tot verwarring kan leiden. Er bestaat een risico dat de ene cliëntenraad iets anders adviseert dan de andere cliëntenraad. Een onwenselijke situatie, want zowel voor het ziekenhuis, MSB als patiënt is er sprake van één integraal zorgproces. Bovendien brengt het onnodige administratielast met zich mee.

In reactie op de vragen van de Tweede Kamer heeft Minister Bruins laten weten het niet nodig te vinden dat ieder MSB zijn eigen cliëntenraad instelt, maar heeft nog geen concrete toezegging gedaan. Het debat in de Tweede Kamer wordt eind september voortgezet. De Federatie hoopt dan op meer duidelijkheid en een concrete toezegging.