Medisch-specialistische gezondheidszorg weer naar normale niveau

Het aantal verwijzingen van huisartsen naar ziekenhuizen is bijna terug op het niveau van voor de coronacrisis. In juni melden zich opvallend veel nieuwe patiënten bij de medisch specialist, ruim 150 duizend meer dan het jaar daarvoor. Dit blijkt uit de nieuwe cijfers van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) over het opschalen van de medisch-specialistische zorg, de oncologie en de geestelijke gezondheidszorg.

Het herstel is duidelijk zichtbaar in een toename van het aantal polikliniekbezoeken. Het aantal verpleegdagen neemt nog niet toe. Dat komt onder meer doordat de registratie van verpleegdagen vaak pas op een later moment plaatsvindt. Het aantal operatieve activiteiten neemt wel duidelijk toe. Het aantal behandelde patiënten in de ziekenhuiszorg is naar schatting inmiddels ruim 90% van wat de NZa verwacht op basis van de aantallen van vorig jaar.

Bekijk het volledige bericht op de webiste van NZa