Medisch specialisten maken zich zorgen over patiënten die het ziekenhuis mijden

Ziekenhuizen en medisch specialisten krijgen steeds meer signalen dat mensen met niet-coronaklachten te laat of helemaal niet naar het ziekenhuis komen. ‘Dat is een zorgelijke ontwikkeling,‘ vindt Peter Paul van Benthem, KNO-arts en voorzitter van de Federatie Medisch Specialisten. Hij roept iedereen op om bij acute klachten niet terughoudend te zijn. ‘Het ziekenhuis is een veilige plek om naartoe te gaan. Ziekenhuizen treffen voorzorgsmaatregelen om besmetting te voorkomen, zoals aparte ingangen voor niet-covid en covid-verdachte patiënten.’

De Nederlandse Verenigingen voor Cardiologie, Neurologie, Kindergeneeskunde en Obstetrie & Gynaecologie uitten deze week al hun zorgen over deze ontwikkeling. Zo bleek dat het aantal patiënten dat met acute hartklachten en acute beroerteklachten bij de eerste harthulp of eerste hulp komt met 50% is gedaald. Verwaarloosde en onvoldoende behandelde hartklachten kunnen leiden tot blijvende schade aan het hart.

Angst

Artsen denken dat mensen thuisblijven omdat ze bang zijn om met het coronavirus besmet te raken of omdat ze denken dat de dokters en verpleegkundigen in het ziekenhuis het al zo ontzettend druk hebben. Van Benthem: ‘We begrijpen deze zorgen, maar ze zijn onterecht. Het ziekenhuis is een veilige plek om naartoe te gaan en alle ziekenhuizen zijn open voor iedereen die het nodig heeft. Het is belangrijk dat wanneer mensen acute klachten hebben, ze snel contact opnemen met de behandelend (huis)arts. We moeten voorkomen dat mensen onnodig schade oplopen door niet te komen of zorg uit te stellen.’