‘Maak zorgevaluatie deel van opleiding en reguliere zorg’

In zijn oratie aan de Universiteit Leiden stelt hoogleraar orthopedie Rudolf Poolman dat zorgevaluatie, klinisch evaluatieonderzoek naar de effectiviteit van behandelingen en diagnostiek, onderdeel moet zijn van de opleiding geneeskunde en de reguliere zorg. Dit levert volgens Poolman een positieve bijdrage aan het implementeren van de uitkomsten van zorgevaluatieonderzoek.

Zorgevaluatie is een proces van agenderen – het verzamelen van de belangrijkste onbeantwoorde vragen over de beste bestaande behandeling, evalueren – het uitzoeken van die onbeantwoorde vragen en van implementeren. Wat betreft het evalueren pleit Poolman tijdens zijn oratie ervoor om meer gebruik te maken van eenvoudige experimenten en sneller antwoorden te vinden.

Passende keuzes
Medisch specialisten voeren continu klinisch evaluatieonderzoek uit zodat ze beter weten welke behandelingen en diagnostiek het meest effectief is. Zorgevaluatie levert de informatie die nodig is om in de spreekkamer samen met de patiënt passende keuzes te kunnen maken. Volgens de Federatie Medisch Specialisten is zorgevaluatie meer dan een behandeling wel of niet schrappen, het gaat om het vertalen naar de praktijk van iedere unieke patiënt. De implementatie van de uitkomsten van zorgevaluatie helpt bovendien de zorg kwalitatief goed, toegankelijk en betaalbaar te houden.

Rudolf Poolman spreekt op 13 november tijdens het Symposium Zorgevaluatie over multidisciplnaire samenwerking in onderzoek.
Bekijk het programma van het symposium
Lees meer over de oratie van Rudolf Poolman
Lees ons thema Zorgevaluatie en Gepast gebruik