LNAZ: Opschalen ic-capaciteit naar 1450 bedden

Het aantal nieuwe coronapatiënten dat in het ziekenhuis terecht komt blijft stijgen, meldt het LCPS in haar nieuwsbrief van 25 maart. In de afgelopen week hebben de ziekenhuizen 1.900 nieuwe coronapatiënten opgenomen. Per dag is dat gemiddeld ongeveer 271 mensen en dat is het hoogste aantal sinds 10 januari.

In de nieuwsbrief valt te lezen dat het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) verwacht dat deze instroom van nieuwe coronapatiënten de komende tijd zal blijven stijgen. De Algemene Ledenvergadering (ALV) van het LNAZ heeft daarom besloten de ic-capaciteit aankomende week (vanaf de week van 29 maart) landelijk op te schalen naar 1.450 bedden. Deze opschaling leidt tot meer beddencapaciteit en ruimte voor patiëntenverplaatsingen.

Lees de nieuwsbrief van het LCPS

Raamwerk klinische capaciteit fase 3

De Federatie Medisch Specialisten heeft samen met V&VN een raamwerk gepubliceerd met handvatten en suggesties voor het optimaliseren en maximaliseren van de capaciteit op de verpleegafdelingen in de ziekenhuizen. Dit raamwerk is bedoeld voor de periode voorafgaand en ten tijde van fase 3 van de COVID-19 pandemie. Lees meer