Leidraad voor opname in het ziekenhuis

De leidraad ‘opname van patiënten met een (verdenking op) COVID-19 in het ziekenhuis’ biedt zorgverleners handvatten om samen met hun patiënten te beslissen over de juiste zorg op de juiste plek.

In de leidraad staat in een overzichtelijk stroomschema met een routing van patiënten die binnenkomen bij de SEH. Daarnaast staan in de leidraad de uitgangspunten voor de best passende zorg op een rij: ‘Welke zorg voor de individuele (oudere) patiënt het best passend is, is altijd afhankelijk van de uitgangssituatie van de patiënt, waarbij de co-morbiditeit, kwetsbaarheid, levensverwachting en wensen/doelen van de patiënt worden meegenomen’, zo staat in de leidraad.

De leidraad geeft bovendien diverse adviezen hoe zorgpersoneel zo goed mogelijk kan worden voorbereid en hoe de nazorg eruit kan zien. Ook is er aandacht in de leidraad voor de professionalisering van medewerkers en het bevorderen van duurzame inzetbaarheid van het personeel.

Bij het opstellen van de leidraad is gebruik gemaakt van bestaande (landelijke) handreikingen en afspraken over diagnostiek en verwijzing bij verdenking op COVID-19, en van lokale protocollen en leidraden. De Nederlandse Internisten Vereniging (NIV), de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care (NVIC), de Nederlandse Vereniging voor Klinische Geriatrie (NVKG), de Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose (NVALT), de Nederlandse Vereniging voor Traumachirurgie (NVT), de Nederlandse Vereniging van Spoedeisende Hulp Artsen (NVSHA), de KNMG en de Federatie Medisch Specialisten hebben de leidraad opgesteld. Op de website van de Federatie Medisch Specialisten staat de meest actuele versie.

Download de leidraad