Leidraad Medicamenteuze behandeling COVID-19 aangepast

Op basis van de laatste wetenschappelijke inzichten is de Leidraad medicamenteuze behandeling COVID-19 behandelopties bij patiënten met COVID-19 geactualiseerd. In deze leidraad van de Stichting Werkgroep Antibioticabeleid (SWAB) en de Federatie Medisch Specialisten is het advies aangepast voor toepassing van monoklonale antistoffen bij SARS-CoV-2-seronegatieve COVID-19 patiënten die in het ziekenhuis worden opgenomen.

Verder zijn er recente addenda in de leidraad geïntegreerd over inhalatiecorticosteroïden, monoklonale antistoffen en de dosering van tocilizumab. Daarnaast wordt de onderbouwing voor het al dan niet gebruiken van een aantal middelen (bijvoorbeeld ivermectine, interferon en baricitinib) uitgebreider besproken.

De SWAB heeft deze leidraad ontwikkeld in samenwerking met het Centrum Infectieziektebestrijding (CIB), het expertiseteam COVID-19 Behandeling en het Kennisinstituut van de Federatie Medisch Specialisten en de wetenschappelijke verenigingen van de ziekenhuisapothekers (NVZA), medisch microbiologen (NVMM), internisten (NIV/NVVI), intensivisten (NVIC), kinderartsen (NVK) en longartsen (NVALT).

Bekijk de leidraad