LCPS: Voorbereidingen fase 3 van start

Gezien de huidige situatie in de zorg, zijn GGD GHOR Nederland en het Landelijke Netwerk Acute Zorg (LNAZ) gestart met de voorbereidingen voor fase 3, meldt het LCPS. Het aantal nieuwe opnames van COVID-patiënten stijgt verder, evenals de bezettingen van de ic en kliniek. De huidige capaciteit (ic en kliniek) is te weinig om de stijging op te vangen. De verwachting is dat de stijging in de instroom en de bezetting nog 2 à 4 weken aanhoudt. De effecten van coronamaatregelen van 6 november zijn immers pas op zijn vroegst volgende week zichtbaar.

Een van de problemen is dat de doorstroom richting de verpleeg- en verzorgingshuizen en de thuiszorg (VVT) stokt. Dit heeft direct invloed op de bezetting in de kliniek. Het LCPS heeft dit aangekaart bij IGJ, NZa en GGD GHOR Nederland.

Op dit moment is het totaal aantal opgenomen COVID-patiënten 2.110, 33 meer dan gisteren. Er liggen 413 patiënten op de intensive care. Het aantal nieuwe COVID-opnames bedraagt 237 in de kliniek en 52 op de ic. Daarnaast meldt het LCPS dat er gisteren 11 bovenregionale verplaatsingen van COVID-patiënten zijn gerealiseerd.

Bekijk de laatste cijfers van het LCPS